event image

Buldring + Lager 11 (mat) med VSAiT og VBUF

Last edited: 12.02.2022, 16:29

VSAiT og VBUF inviterer deg til buldring!

Viktig informasjon:

  1. Hvor: Grip klatring på SLUPPEN (https://goo.gl/maps/3EbJuu77FE8vA7Px9
  2. Når: Lørdag 12. Februar / Oppmøte Kl 17:30
  3. Påmeldingsfrist: Torsdag 10. Februar kl. 23:59
NB! Arrangementet er GRATIS for medlemmer av både VSAiT og VBUF (se instruksjoner under).
 
Påmelding til VSAiT medlemskap:
1. Lage bruker på medlemsnettsiden: https://medlem.vsait.org/
2. På nettsiden finner du følgende instruksjoner: Vippse kr 50 til #703373 ("Medlemskap skoleåret 21/22").
 
Påmelding til VBUF medlemskap:
1. Registrer deg på Google Forms: https://forms.gle/WZWkqBoCDUMrN9sK6
2. Betale medlemskap på kr 50 før arrangementet som varer ut dette kalenderåret (01.01.2022 - 31.12.2022)

Hva er buldring? Buldring er en sosial klatreaktivitet som går ut på å klatre korte ruter i klatreveggen. I motsetning til tradisjonell klatring så klatrer man uten tau. Vi kommer til å klatre innendørs med sikker fallhøyde over tjukkasmadrasser.
I tillegg tenker vi å dra på Lager 11 etterpå, som er en matserveringshall, hvor vi spanderer en rett og en drikke. Du kan lese mer her: https://lager11.no/
 
Dersom du har noen spørsmål, kan du sende en melding til Kelvin Gia Huy Ma. 
 
===== ENGLISH =====

Important information:

  1. Where: Grip klatring på SLUPPEN (https://goo.gl/maps/3EbJuu77FE8vA7Px9)
  2. When: Saturday February 12th / 17:30
  3. Registration deadline: Thursday February 10th at 23:59
NB! The event is FREE for members of both VSAiT and VBUF (see instructions below).
 
Registration for VSAiT membership:
1. Register an account on our member website: https://medlem.vsait.org/
2. On the website, you will find the following instructions: Pay 50 NOK to #703373 ("Medlemskap skoleåret 21/22") on the Vipps app. 

Registration for VBUF membership:
1. Register VBUF: https://forms.gle/WZWkqBoCDUMrN9sK6
2. Pay membership of 50 NOK that will last the rest of this calendar year (01.01.2022 - 31.12.2022)

Bouldering is a social climbing activity based on free climbing that is performed on small rock formations or artificial rock walls without the use of ropes or harnesses. We get to climb inside doors with a safe drop over mattresses. In addition, we intend to eat together at Lager 11, which is a food court. We will treat all members with a dish and a drink of their choice. You can read more about the place here: https://lager11.no/

If you have any questions, you can send a message to Kelvin Gia Huy Ma.

Starttid

12.02.2022, 17:30

Sluttid

12.02.2022, 21:00

Påmeldingsfrist

10.02.2022, 23:59

Avmeldingsfrist

10.02.2022, 23:59

Sted

Grip Klatring Sluppen

Åpent for

medlem

INFO

Til høyre kan man se antallet påmeldte. Hensikten bak dette er hovedsakelig for å estimere hvor mye mat som skal kjøpes inn. Det står også en maksgrense, som gjelder hovedsakelig for mindre arrangementer der vi ikke kan være alt for mange mennesker samlet (f. eks buldring, mini-golf og bowling). Fortvil ikke dersom maksgrensen på et arrangement nås, da du vil få muligheten til å melde deg på ventelista for arrangementet – gitt at du er nummer 1 i køen, vil du få plassen dersom noen melder seg av.

I boksen øverst til høyre, står det en oversikt over start- og sluttid for arrangementet. Merk at det også står påmeldings- og avmeldingsfrist som er viktige å forholde seg til. Avmelding er spesielt viktig, dersom det er en venteliste på arrangementet, slik at nestemann får plass.

PS! Husk å skriv ned mulige matvarer som kan forårsake allergiske reaksjoner på profilen din, slik at vi kan tilpasse mattilbudet på våre arrangementer etter deres matbehov ♥.

Antall påmeldte

25 / 26

Venteliste

0

Arrangementet er ikke åpent for påmelding!